Interin@s e Substitut@s Mestres_IMPORTANTE


26 Oct, 2017

Interin@s e Substitut@s Mestres_IMPORTANTE


Martes 03/10/2017

   Resolución do 27 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Centros e Recurso Humanos pola que se aproban as listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017-2018 correspondentes ao corpo de mestres.
  • As persoas participantes con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións ás listaxes provisionais ante á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de 10 días hábiles desde o día seguinte ao da súa publicación no portal.
   Resolución do 27 de setembro de 2017: Listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións
skm_454e17100307411