Interin@s e Substitut@s Secundaria_IMPORTANTE


26 Oct, 2017

Interin@s e Substitut@s Secundaria_IMPORTANTE

Luns 16/10/2017

 
   Listaxes provisionais e relacións provisionais de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017/2018 correspondentes aos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional
 
   Xúntase a Resolución do 11 de outubro de 2017 da Dirección Xeral de Centros e Recurso Humanos pola que se aproban as listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións e as relacións provisionais de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017-2018 correspondentes ao corpo de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional.
 
   As persoas participantes nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións ás listaxes provisionais ante á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de 10 días hábiles desde o día seguinte ao da súa publicación no portal.